Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

ZiekenhuisIeder ziekenhuis is verplicht een palliatieve zorgcultuur uit te bouwen. Het PST (Palliatief Support Team) staat hiervoor in en zorgt ervoor dat palliatieve zorg een plaats krijgt binnen het beleid van het ziekenhuis. Daarnaast heeft zij een adviserende en ondersteunende rol bij de zorg van palliatieve patiënten die in het ziekenhuis verblijven. Dit team ondersteunt zowel de patiënt als de hulpverleners die instaan voor de directe patiëntenzorg.

Het PST is multidisciplinair samengesteld: coördinator, arts, verpleegkundige(n), psycholoog, maatschappelijk werker, pastor of moreel consulent en diëtist. Mogelijks sluit ook een directielid aan.

Hulpverleners van de verschillende afdelingen, patiënten en familie kunnen het PST raadplegen. Omdat het PST een ondersteunende taak heeft, werkt het nauw en continu samen met de medewerkers van de afdeling waar de patiënt verblijft. Rekening houdende met de wensen van de patiënt en in overleg met alle betrokkenen gaat het PST na hoe de zorg voor de patiënt geoptimaliseerd kan worden: thuis, in het ziekenhuis of op de palliatieve eenheid. Gaat de patiënt naar huis dan kan de palliatieve thuiszorgequipe ingeschakeld worden.

Aan de palliatieve patiënten biedt zij volgende zorg aan:

  • behandelen van pijn en andere fysieke ongemakken en problemen

  • beluisteren van het verhaal, angst, verdriet, onmacht en andere zorgen bij patiënt en familie

  • begeleiden van (zins)vragen rond het levenseinde

  • helpen bij de opmaak van wilsverklaringen

Aan de hulpverleners van het ziekenhuis biedt zij volgende ondersteuning aan:

  • vorming en ondersteuning op het vlak van pijn- en symptoomcontrole

  • emotionele ondersteuning

  • rouwzorg

Klik hier voor de contactgegevens van de Palliatieve Supportteams van de ziekenhuizen uit de regio Westhoek-Oostende. 

Voor meer informatie betreffende de palliatieve functie in het ziekenhuis verwijzen we naar het KB  15 juli 1997 (BS 31.07.1997)