Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Nomenclatuur palliatieve patiëntenVanaf 1 november 2010 krijgen huisartsen het wat makkelijkker bij het invullen van getuigenschriften voor verstrekte hulp. Er wordt flink gesnoeids in het aantal nomenclatuurnummers. Gedaan met de verschillende nummers voor huisbezoeken in het weekend en feestdagen. Er blijft ook maar één nummer over voor een bezoek aan een patiënt in een instelling.

 

Er is goed nieuws van het kafka-front. Tientallen overbodige nomenclatuurcodes voor huisartsen verdwijnen vanaf 1 november. De ministerraad keurde die grootscheepse uitzuivering van de huisartsennomenclatuur al in april goed. De koninklijke besluiten die de vereenvoudiging in werking laten treden, verschenen deze week in het Staatsblad.

Voor een huisbezoek in het weekend of op een feestdag gebruiken erkende huisartsen vanaf 1 november het nomenclatuurnummer 104 252. Dat nummer was tot nu toe alleen geldig voor een weekendvisite, maar u mag het vanaf november ook op een feestdag aanrekenen.


Instellingen


Daarnaast blijft er één code over die u als erkend huisarts mag hanteren voor een bezoek aan een patiënt in een ‘instelling voor meerdere verblijven’. Ongeacht het type van instelling, gebruikt u het nummer 103 913. Voor een tweede patiënt noteert u 103 412, voor een derde (en volgende) patiënt(en) 103 434.

De afzonderlijke codes voor een bezoek in een instelling waar kinderen, herstellenden of gehandicapten verblijven, worden geschrapt. Het gaat om de nummers 103 515, 103 530, 103 552, 103 316, 103 331 en 103 353.


Verder mag u binnenkort ook de verschillende codes vergeten die u geacht wordt aan te rekenen voor de zorg aan een tweede, derde of volgende patiënt in een RVT of ROB. Op die manier verdwijnen de nummers 103 935, 103 950, 104 134 en 104 156 van de lijst.


Palliatieve patiënten

 

Minder administratie binnenkort ook als u een bezoek aflegt aan een palliatieve patiënt. Vanaf 1 november zijn er geen aparte nummers meer. De vijf verschillende codes die nu in gebruik zijn, worden dan afgevoerd. Bedoeling is dat huisartsen voor die huisbezoeken dezelfde nomenclatuurnummers hanteren die ze voor hun niet-palliatieve patiënten gebruiken.

Voor de patiënten wijzigt er niets, het persoonlijk aandeel blijft ongewijzigd.