Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Hoe kunt u ons bereiken?Tijdens de kantooruren zijn wij steeds te bereiken op het nummer 051 51 98 00. Onze secretariaatsmedewerker beantwoordt uw oproep zo goed mogelijk en schakelt u indien nodig door naar een verpleegkundige.

Buiten de kantooruren is er een wachtsysteem. Via het nummer 051 51 98 00 zult u een antwoordapparaat te horen krijgen. Voor niet dringende zaken vragen wij u om een boodschap met uw contactgegevens achter te laten. Wij contacteren u dan zo spoedig mogelijk.
Bij acute situaties neemt u als patiënt contact op met de huisarts of de thuisverpleging. Deze hulpverleners zijn de centrale figuren in de zorg. Indien nodig kunnen zij via het wachtnummer een beroep doen op de verpleegkundige van wacht.