Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Palliatieve Zorg EenheidDe Palliatieve Zorg Eenheid (PZE) is een kleine en aparte afdeling binnen een ziekenhuis voor ongeneeslijk zieke patiënten die zich in een (pre)terminaal stadium bevinden en die palliatieve zorg nodig hebben. Er zijn minstens 6 en maximum 12 bedden voorzien. De kamers zijn huiselijk en ruim ingericht. De woonkamer en keuken zijn toegankelijk voor de naasten van de familie. Familieleden kunnen op de kamer overnachten indien zij dat wensen. Er is 24 op 24 uur bezoek mogelijk.

 

Op de PZE werkt een multidisciplinair team dat bestaat uit een hoofdgeneesheer, een hoofdverpleegkundige, meerdere verpleegkundigen, een psycholoog, een pastor of moreel consulent en een maatschappelijk werker. Om iedere patiënt maximaal comfort te kunnen bieden, is er meer personeel voorzien dan op een klassieke afdeling. Het team kan eveneens een beroep doen op een kinesist, een diëtist en andere hulpverleners. Alle medewerkers hebben zich gespecialiseerd in de palliatieve zorg.

 

Een opname op de PZE kan vanuit het ziekenhuis, de thuissituatie of het thuisvervangend milieu (WZC, ...) gebeuren en dit in overleg en na toestemming met de hoofdgeneesheer van de afdeling. Omdat kwaliteit van leven centraal staat, is er ruimte voor het comfort van de patiënt en het samenzijn met familie en naasten. Onderzoeken en technische handelingen worden zoveel mogelijk beperkt. Naast aandacht voor pijn en andere lichamelijke ongemakken, maakt de medewerker tijd om naar het verhaal en de zorgen van de patiënt en de familie te luisteren. Ook vrijwilligers worden hierbij betrokken.

 

Een opname op een PZE is een ingrijpende gebeurtenis. Patiënt en familieleden die dit wensen, kunnen na overleg met de hoofdverpleegkundige vooraf een bezoek brengen aan de afdeling.

 

Elke PZE heeft een samenwerkingsverband met het netwerk palliatieve zorg van de regio. Voor verdere informatie verwijzen we naar het KB  30 oktober 1996 (BS 24.12.1996) 

 

In de regio Westhoek-Oostende zijn twee PZE voorhanden:

AZ Damiaan                                                                  RZ Jan Yperman
Gouwelozestraat 100                                                       Briekestraat 12
8400 Oostende                                                               89 Ieper
Tel. 059 41 66 82                                                            Tel. 057 35 64 91
Hoofdverpleegkundige PZE: Johan Snoeck                        Hoofdverpleegkundige: Kobe Sercu
Email: jsnoeck@azdamiaan.be                                         E-mail: ms4@yperman.net