Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Woon- en zorgcentraElk WZC heeft de taak om een goede palliatieve zorgcultuur uit te bouwen. De Coördinerend-Raadgevend Arts (CRA) en de referentiepersoon palliatieve zorg zijn er, samen met directie, verantwoordelijk voor

  • de uitwerking van een gestructureerde en georganiseerde palliatieve zorg. Vroegtijdige planning van de zorg maakt hier eveneens deel van uit

  • de bijscholing betreffende palliatieve zorg aan alle personeelsleden

  • de ondersteuning van het verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel bij de verzorging van palliatieve patiënten

  • het formuleren van adviezen inzake palliatieve zorg ten behoeve van het verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel

De medewerkers van het WZC omringen de bewoner en zijn familie met extra zorg en comfort. De actuele zorgnoden en de wensen genoteerd bij het overleg betreffende de vroegtijdige planning van de zorg zijn hierbij richtinggevend. 

Ieder WZC is verplicht een functionele binding te hebben met een palliatieve eenheid en een samenwerkingsovereenkomt met het netwerk palliatieve zorg van de regio. Voor meer informatie verwijzen we naar het KB dd 15 juli 1997 (BV 31.07.1997)

Klik hier voor de contactadressen per woon- en zorgcentrum uit de regio Westhoek-Oostende.