Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Woon- en zorgcentraElk WZC heeft de taak om een goede palliatieve zorgcultuur uit te bouwen. De Coördinerend-Raadgevend Arts (CRA) en de referentiepersoon palliatieve zorg zijn er, samen met directie, verantwoordelijk voor

  • de uitwerking van een gestructureerde en georganiseerde palliatieve zorg. Vroegtijdige planning van de zorg maakt hier eveneens deel van uit

  • de bijscholing betreffende palliatieve zorg aan alle personeelsleden

  • de ondersteuning van het verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel bij de verzorging van palliatieve patiënten

  • het formuleren van adviezen inzake palliatieve zorg ten behoeve van het verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel

De medewerkers van het WZC omringen de bewoner en zijn familie met extra zorg en comfort. De actuele zorgnoden en de wensen genoteerd bij het overleg betreffende de vroegtijdige planning van de zorg zijn hierbij richtinggevend. 

Ieder WZC is verplicht een functionele binding te hebben met een palliatieve eenheid en een samenwerkingsovereenkomt met het netwerk palliatieve zorg van de regio. Voor meer informatie verwijzen we naar het KB dd 15 juli 1997 (BV 31.07.1997)

Klik hier voor de contactadressen per woon- en zorgcentrum uit de regio Westhoek-Oostende.

 

Naar aanleiding van het nieuwe woonzorgdecreet uit 2019 en de bijhorende specificaties voor palliatieve zorg ontwikkelde het Agentschap Zorg en Gezondheid de tekst 'Referentiekader kwaliteit van zorg inzake vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in een woonzorgcentrum.’ Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft dit referentiekader nu  omgevormd naar een scan. De scan is bedoeld als een praktisch instrument ter zelfevaluatie voor woonzorgcentra. Met behulp van de zelfscan kunnen woonzorgcentra zelf inschatten wat er goed of minder goed loopt met vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg binnen de eigen organisatie en op die manier gefundeerde (beleids)keuzes maken voor de toekomst. Meer informatie op www.palliatievezorgvlaanderen.be.