Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

palliatief verlofPalliatief verlof is een vorm van loopbaanonderbreking zodat men kan zorgen voor een ongeneeslijk zieke persoon die zich in de terminale fase bevindt.

 

Elke werknemer in de privé- en de openbare sector heeft het recht zijn loopbaan hiervoor te onderbreken, ook al is hij geen familielid van de zieke. Een werknemer kan tweemaal verlof voor palliatieve ondersteuning nemen, te beginnen met een maand en verlengbaar met nog een maand. Het verlof kan zowel voltijds als deeltijds worden opgenomen. De financiële vergoeding die men ontvangt, is afhankelijk van het regime waarmee men zijn loopbaan onderbreekt. Als de patiënt overlijdt vóór het einde van de loopbaanonderbreking kan men kiezen of men in loopbaanonderbreking blijft tot de voorziene datum of dat men het werk vroeger hervat.

 

Om een onderbrekingsuitkering te ontvangen, dient men een aanvraag in bij de dienst loopbaanonderbrekingen van de RVA. Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve zorg nodig heeft.