Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Palliatieve thuiszorgpremiePatiënten, met het statuut van palliatieve patiënt die thuis verzorgd wordt, kunnen een forfaitaire financiële tegemoetkoming krijgen voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen. In 2019 bedraagt het forfait bedraagt € 686,24 euro en wordt voor één maand toegekend.

 

De huisarts stuurt een aanvraagformulier naar de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (het ziekenfonds moet dit formulier ontvangen vóór de datum van het overlijden van de patiënt). Deze aanvraag geldt tevens als aanvraag van het palliatief statuut in de thuiszorg. Na goedkeuring door de adviserende geneesheer betaalt het ziekenfonds onmiddellijk de tegemoetkoming, via overschrijving op de door het ziekenfonds gekende (bank-)rekening. De tegemoetkoming is integraal verworven, ook als de patiënt binnen de dertig dagen overlijdt.

 

Het forfait kan een tweede maal worden toegekend als de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen verder aan de voorwaarden voldoet. De huisarts moet hiervoor dezelfde aanvraag doen als de eerste maal.

 

Het palliatief statuut houdt in dat patiënten die in aanmerking komen voor de forfaitaire financiële tegemoetkoming ook recht hebben op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, de thuisverpleegkundige en de kinesist, en tevens in aanmerking komen voor een aparte regeling rond zuurstofgebruik thuis.