Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Definitie palliatieve zorg1990: eerste definitie vanuit WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)

 

Palliatieve zorg is de actieve, totaalzorg voor patiënten van wie de ziekte niet meer te genezen is.

 • Pijnbeheersing en de bestrijding van lichamelijke klachten zijn net zo belangrijk als de aandacht voor psychologische, sociale en spirituele problemen. Het algemene doel van palliatieve zorg is het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiënt als diens naasten.
 • Palliatieve zorg bevestigt het leven en beschouwt het sterven als een normaal proces. Palliatieve zorg:
  • legt de nadruk op de verzachting van pijn en andere problematische symptomen
  • integreert in de patiëntenzorg de lichamelijke, emotionele en spirituele aspecten
  • probeert de patiënt tot de dood te ondersteunen om zo actief mogelijk te kunnen leven
  • helpt de naastbestaanden zowel in het omgaan met de zieke patiënt als bij de rouwverwerking na het overlijden.

 

2002: aanpassing definitie

 

 • Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
 • Bij palliatieve zorg:
  • is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten
  • is er begeleiding bij existentiële vragen
  • wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook na het overlijden van de patiënt (ondersteuning bij verliesverwerking)
 • Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met therapieën die levensverlengend zijn (zoals chemotherapie en radiotherapie). Palliatieve zorg kan ook (medische) onderzoeken omvatten die nodig zijn om pijnlijke, klinische complicaties te begrijpen en te behandelen.