Corona

Omwille van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Onze kantoren zijn gesloten. De verpleegkundigen blijven bereikbaar voor hulpverleners: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen.... We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Wie zijn wij?De multidisciplinaire equipe van Palliatieve zorg Westhoek-Oostende telt verschillende mensen die elk vanuit hun eigen expertise en opdracht bijdragen aan een zo goed mogeljke zorgverlening. 
- Coördinator: Bart Vanoeteren
- Equipearts: Siegfried Provoost
- Verpleegkundigen palliatieve zorg:
    * Nadine Descamps
    * Jasmine Desot
    * Tania Depoorter
    * Olivier De Gheest
    * Isabelle Rappelet
    * Gunther Van Den Steen
    * Marlies Van Der Meersche
- Psycholoog: Karine Depuydt
- Secretariaatsmedewerkers:
    * Hildeke Van Damme
    * Hilde Vlaeminck

Daarnaast kan de organisatie rekenen op een groep gemotiveerde vrijwilligers. Zij ondersteunen de verpleegkundigen in de begeleiding van patiënten. Sommigen nemen daarnaast ook nog administratieve en logistieke taken op zich.
.