Onze visie

Leven verdient altijd een hoofdletter! Kreeg je te horen dat je ernstig en ongeneeslijk ziek bent? Bij onze thuisbegeleidingsequipe vinden we dat Leven met de hoofdletter een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Wij zetten in op Leven toevoegen aan de dagen en starten een begeleiding graag op een moment dat we elkaar zonder druk kunnen leren kennen. We kunnen meedenken over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, comfort, de organisatie thuis, de kracht van mantelzorg en pijn- en symptoomcontrole. Dat is wat wij bedoelen met: “Leven verdient altijd een hoofdletter”.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Palli-AndersMet het spel Palli-Anders kunt u het thema palliatieve zorg op een andere manier aan bod brengen binnen uw team of organisatie. Doelstellingen van het spel zijn:

- Zich bewust worden van de eigen belevingen als hulpverlener
- Leren de eigen belevingen te verwoorden in een vertrouwde en veilige groep
- Zich bewust worden van de eigen visie op de dood en de visie van anderen
- Zich bewust worden van de eigen houding ten aanzien van waarheid en waarheidsmededeling
- Oefenen in het actief luisteren, respecteren van standpunten, belevingen en ervaringen van anderen

Neem contact op voor meer informatie via info@palliatieve.be.

Het ontleningsformulier vindt u hier.