Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Palli-AndersMet het spel Palli-Anders kunt u het thema palliatieve zorg op een andere manier aan bod brengen binnen uw team of organisatie. Doelstellingen van het spel zijn:

- Zich bewust worden van de eigen belevingen als hulpverlener
- Leren de eigen belevingen te verwoorden in een vertrouwde en veilige groep
- Zich bewust worden van de eigen visie op de dood en de visie van anderen
- Zich bewust worden van de eigen houding ten aanzien van waarheid en waarheidsmededeling
- Oefenen in het actief luisteren, respecteren van standpunten, belevingen en ervaringen van anderen

Neem contact op voor meer informatie via info@palliatieve.be.

Het ontleningsformulier vindt u hier.