Corona

Omwille van de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Onze kantoren zijn gesloten. De verpleegkundigen blijven bereikbaar voor hulpverleners: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen.... We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Palli-AndersMet het spel Palli-Anders kunt u het thema palliatieve zorg op een andere manier aan bod brengen binnen uw team of organisatie. Doelstellingen van het spel zijn:

- Zich bewust worden van de eigen belevingen als hulpverlener
- Leren de eigen belevingen te verwoorden in een vertrouwde en veilige groep
- Zich bewust worden van de eigen visie op de dood en de visie van anderen
- Zich bewust worden van de eigen houding ten aanzien van waarheid en waarheidsmededeling
- Oefenen in het actief luisteren, respecteren van standpunten, belevingen en ervaringen van anderen

Neem contact op voor meer informatie via info@palliatieve.be.

Het ontleningsformulier vindt u hier.