Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Netwerk Palliatieve Zorg Provincie Limburg • Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw
  coördinator:Lescouhier Hilde
  A. Rodenbachstraat 29 bus 2
  3500 Hasselt
  tel. 011 81 94 72
  fax 011 81 94 76
  e-mail info@npzl.be 
  website www.npzl.be