Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Agenda


Wanneer
Wat
Omschrijving
15/09/2020
09.30u
Basiscursus palliatieve zorg najaar 2020

Op 15 september 2020 start een nieuwe 6-daagse reeks. Klik hier voor meer informatie.

24/09/2020
13.30u
Intervisie psychologen 2020 sessie 4
01/10/2020
09.00u
Vroegtijdige zorgplanning en personen met dementie

4-daagse vorming VROEGTIJDIGE  ZORGPLANNING  BIJ  PERSONEN  MET  DEMENTIE

donderdag 1 + 8 + 22 oktober 2020 en vrijdag 26 februari 2021

locatie: Reepkaai 4, Kortrijk

klik hier voor meer info

08/10/2020
12.30u
Smartlunch voor thuisverpleegkundigen pijn en het gebruik van de spuitaandrijver

In deze anderhalf uur durende vorming staan we stil bij de belangrijkste aspecten van pijn: wat is pijn? Hoe observeer ik pijn? Welke medicatie gebruik ik het best bij welke soort pijn? Wat zijn de indicaties om over te schakelen op een spuitaandrijver? Het praktisch gebruik van de spuitaandrijver wordt toegelicht.
Kostprijs: € 60 (lunch inbegrepen)

 

20/10/2020
09.00u
Postgraduaat referent in de palliatieve zorg 2020-2021

Een jaaropleiding in organisatie van VIVES en de vier West-Vlaamse netwerken palliatieve zorg voor hulpverleners die reeds de basiscursus volgden.  Klik hier voor de informatie op de website van VIVES.

22/10/2020
13.30u
Terugkommoment richtlijn Pallialine

Noteer deze datum alvast in je agenda.

Meer informatie volgt later.

09/11/2020
13.30u
Intervisie referentiepersonen WZC groep 2 2020 sessie 3
12/11/2020
13.30u
Intervisie referentiepersoon WZC groep 1 2020 sessie 3
26/11/2020
13.30u
Intervisie psychologen 2020 sessie 5
01/12/2020
12.30u
Smartlunch voor thuisverpleegkundigen palliatieve sedatie en euthanasie

Een korte en krachtige vorming over palliatieve sedatie en euthanasie. Wat is het verschil? Op welke manier ga ik het gesprek aan met patiënt en zijn omgeving?  Wat is de rol van huisarts, thuisverpleegkundige, verpleegkundige palliatieve thuiszorg, ...? Aandachtspunten bij het nemen van de beslissing en de uitvoering komen zeker aan bod.
Kostprijs:€ 60 (broodjeslunch inbegrepen)

03/12/2020
13.30u
Intervisie referentiepersoon WZC groep 3 2020 sessie 3
07/01/2021
09.30u
Basiscursus palliatieve zorg voorjaar 2021

Zesdaagse opleiding voor hulpverleners die zich de basiskennis en -vaardigheden palliatieve zorg willen eigen maken. Klik hier voor meer informatie.

09/09/2021
09.30u
Basiscursus palliatieve zorg najaar 2021

Zesdaagse opleiding voor hulpverleners die zich de basiskennis en -vaardigheden palliatieve zorg willen eigen maken. Klik hier voor meer informatie.