Corona

Ifv de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus wordt onze dienstverlening aangepast.

Onze kantoren zullen gesloten zijn.

Onze verpleegkundigen blijven bereikbaar voor professionelen: huisartsen, thuisverpleegkundigen, medewerkers van de ziekenhuizen....
We nemen nog prioritaire huisbezoeken op voor pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, ondersteuning van de mantelzorger en hulp bij organisatie van de thuiszorg en ook voor spirituele bijstand, levenseindevragen... Nieuwe patiënten kunnen nog steeds worden aangemeld. We laten niemand in de steek.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Federatie Palliatieve Zorg VlaanderenFederatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Directeur: Paul Vanden Berghe
Luchthavenlaan 10 (vanaf 29/07 e.k.)
1800 Vilvoorde
tel 02 255 30 40
fax 02 255 30 41
e-mail info@palliatief.be
website www.palliatief.be