Onze visie

UW LEVENS-EINDE WAARDIG MAKEN

Bezieling - respect - deskundigheid

Op vraag van de patiënt en zijn omgeving bieden wij ondersteuning in de palliatieve thuissituatie. Daarnaast informeren en sensibiliseren wij bevolking, professionelen en overheid over alle aspecten van palliatieve zorg en levenseindevragen. Wij werken als één team samen met andere actoren om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Woon- en zorgcentraElk WZC heeft de taak om een goede palliatieve zorgcultuur uit te bouwen. De Coördinerend-Raadgevend Arts (CRA) en de referentiepersoon palliatieve zorg zijn er, samen met directie, verantwoordelijk voor

  • de uitwerking van een gestructureerde en georganiseerde palliatieve zorg. Vroegtijdige planning van de zorg maakt hier eveneens deel van uit

  • de bijscholing betreffende palliatieve zorg aan alle personeelsleden

  • de ondersteuning van het verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel bij de verzorging van palliatieve patiënten

  • het formuleren van adviezen inzake palliatieve zorg ten behoeve van het verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel

De medewerkers van het WZC omringen de bewoner en zijn familie met extra zorg en comfort. De actuele zorgnoden en de wensen genoteerd bij het overleg betreffende de vroegtijdige planning van de zorg zijn hierbij richtinggevend. 

Ieder WZC is verplicht een functionele binding te hebben met een palliatieve eenheid en een samenwerkingsovereenkomt met het netwerk palliatieve zorg van de regio. Voor meer informatie verwijzen we naar het KB dd 15 juli 1997 (BV 31.07.1997)

Klik hier voor de contactadressen per woon- en zorgcentrum uit de regio Westhoek-Oostende.