Onze visie

UW LEVENS-EINDE WAARDIG MAKEN

Bezieling - respect - deskundigheid

Op vraag van de patiënt en zijn omgeving bieden wij ondersteuning in de palliatieve thuissituatie. Daarnaast informeren en sensibiliseren wij bevolking, professionelen en overheid over alle aspecten van palliatieve zorg en levenseindevragen. Wij werken als één team samen met andere actoren om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Wie zijn wij?De multidisciplinaire equipe van Palliatieve zorg Westhoek-Oostende telt verschillende mensen die elk vanuit hun eigen expertise en opdracht bijdragen aan een zo goed mogeljke zorgverlening. 
- Waarnemend coördinator: Bart Vanoeteren
- Equipearts: Siegfried Provoost
- Verpleegkundigen palliatieve zorg:
    * Cindy Bostyn
    * Nadine Descamps
    * Jasmine Desot
    * Tania Depoorter
    * Olivier De Gheest
    * Marlies Van Der Meersche
    * Bart Vanoeteren
- Psycholoog: Karine Depuydt
- Secretariaatsmedewerkers:
    * Hildeke Van Damme
    * Hilde Vlaeminck

Daarnaast kan de organisatie rekenen op een groep gemotiveerde vrijwilligers. Zij ondersteunen de verpleegkundigen in de begeleiding van patiënten. Sommigen nemen daarnaast ook nog administratieve en logistieke taken op zich.
.