Wet betreffende de palliatieve zorg - 14 juni 2002Voor de wet  betreffende de palliatieve zorg: klik hier