Onze visie

UW LEVENS-EINDE WAARDIG MAKEN

Bezieling - respect - deskundigheid

Op vraag van de patiënt en zijn omgeving bieden wij ondersteuning in de palliatieve thuissituatie. Daarnaast informeren en sensibiliseren wij bevolking, professionelen en overheid over alle aspecten van palliatieve zorg en levenseindevragen. Wij werken als één team samen met andere actoren om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Wat kunt u van onze dienst verwachten?De patiënt zelf of iemand anders kan onze dienst contacteren. Omdat de huisarts een onmisbare schakel in de zorg is, vragen wij toestemming aan de huisarts om bij de patiënt op huisbezoek te gaan. Tijdens een eerste bezoek maakt de verpleegkundige palliatieve thuiszorg tijd om naar het verhaal van de patiënt en dat van zijn naasten te luisteren. De verpleegkundige heeft aandacht voor de vragen en zorgen van de patiënt en probeert in te schatten waar de patiënt nood aan heeft en hoe de palliatieve thuiszorg kan helpen.

Wat kunnen wij aanbieden?

  • Ondersteuning bij lichamelijke problemen: pijn en andere lichamelijke ongemakken worden nauwgezet opgevolgd  en bestreden. Technische ondersteuning bij het gebruik van een spuitaandrijver is mogelijk.
  • Ondersteuning bij psycho-sociale problemen en levensvragen: patiënt, familie en mantelzorgers worden beluisterend. Er is eveneens aandacht voor (jonge) kinderen. De verpleegkundige palliatieve zorg helpt bij het tijdig bespreekbaar maken van verlies en verliesverwerking bij patiënt en naasten.
  • Ondersteuning bij het bespreekbaar maken en uitklaren van vragen betreffende het levenseinde
  • Praktische ondersteuning: organisatie van thuiszorg en interdisciplinair overleg, aanvragen financiële tegemoetkomingen
  • Bijkomende ondersteuning door vrijwilligers in dienst van palliatieve thuiszorg
    Voor meer informatie over onze vrijwilligerswerking klikt u hier.