Onze visie

UW LEVENS-EINDE WAARDIG MAKEN

Bezieling - respect - deskundigheid

Op vraag van de patiënt en zijn omgeving bieden wij ondersteuning in de palliatieve thuissituatie. Daarnaast informeren en sensibiliseren wij bevolking, professionelen en overheid over alle aspecten van palliatieve zorg en levenseindevragen. Wij werken als één team samen met andere actoren om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Wat is palliatieve thuiszorg?Patiënten willen vaak de laatste fase van hun leven thuis verblijven. Met goede ondersteuning van mantelzorgers, huisarts, thuisverpleegkundige en andere diensten is dit vaak mogelijk. Daarnaast kan de equipe van de palliatieve thuiszorg de patiënt en zijn bestaand netwerk ondersteunen. 

Klik hier voor meer informatie omtrent palliatieve thuiszorg.