Onze visie

UW LEVENS-EINDE WAARDIG MAKEN

Bezieling - respect - deskundigheid

Op vraag van de patiënt en zijn omgeving bieden wij ondersteuning in de palliatieve thuissituatie. Daarnaast informeren en sensibiliseren wij bevolking, professionelen en overheid over alle aspecten van palliatieve zorg en levenseindevragen. Wij werken als één team samen met andere actoren om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Palliatieve thuiszorgpremiePatiënten, met het statuut van palliatieve patiënt die thuis verzorgd wordt, kunnen een forfaitaire financiële tegemoetkoming krijgen voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen. In 2019 bedraagt het forfait bedraagt € 673,11 euro en wordt voor één maand toegekend.

 

De huisarts stuurt een aanvraagformulier naar de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (het ziekenfonds moet dit formulier ontvangen vóór de datum van het overlijden van de patiënt). Deze aanvraag geldt tevens als aanvraag van het palliatief statuut in de thuiszorg. Na goedkeuring door de adviserende geneesheer betaalt het ziekenfonds onmiddellijk de tegemoetkoming, via overschrijving op de door het ziekenfonds gekende (bank-)rekening. De tegemoetkoming is integraal verworven, ook als de patiënt binnen de dertig dagen overlijdt.

 

Het forfait kan een tweede maal worden toegekend als de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen verder aan de voorwaarden voldoet. De huisarts moet hiervoor dezelfde aanvraag doen als de eerste maal.

 

Het palliatief statuut houdt in dat patiënten die in aanmerking komen voor de forfaitaire financiële tegemoetkoming ook recht hebben op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, de thuisverpleegkundige en de kinesist, en tevens in aanmerking komen voor een aparte regeling rond zuurstofgebruik thuis.