Onze visie

UW LEVENS-EINDE WAARDIG MAKEN

Bezieling - respect - deskundigheid

Op vraag van de patiënt en zijn omgeving bieden wij ondersteuning in de palliatieve thuissituatie. Daarnaast informeren en sensibiliseren wij bevolking, professionelen en overheid over alle aspecten van palliatieve zorg en levenseindevragen. Wij werken als één team samen met andere actoren om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende

Nieuwsberichten

Palli-AndersMet het spel Palli-Anders kunt u het thema palliatieve zorg op een andere manier aan bod brengen binnen uw team of organisatie. Doelstellingen van het spel zijn:

- Zich bewust worden van de eigen belevingen als hulpverlener
- Leren de eigen belevingen te verwoorden in een vertrouwde en veilige groep
- Zich bewust worden van de eigen visie op de dood en de visie van anderen
- Zich bewust worden van de eigen houding ten aanzien van waarheid en waarheidsmededeling
- Oefenen in het actief luisteren, respecteren van standpunten, belevingen en ervaringen van anderen

Neem contact op voor meer informatie via info@palliatieve.be.

Het ontleningsformulier vindt u hier.