Palli-AndersMet het spel Palli-Anders kunt u het thema palliatieve zorg op een andere manier aan bod brengen binnen uw team of organisatie. Doelstellingen van het spel zijn:

- Zich bewust worden van de eigen belevingen als hulpverlener
- Leren de eigen belevingen te verwoorden in een vertrouwde en veilige groep
- Zich bewust worden van de eigen visie op de dood en de visie van anderen
- Zich bewust worden van de eigen houding ten aanzien van waarheid en waarheidsmededeling
- Oefenen in het actief luisteren, respecteren van standpunten, belevingen en ervaringen van anderen

Neem contact op voor meer informatie via info@palliatieve.be.

Het ontleningsformulier vindt u hier.