Nieuwe wet betreffende de palliatieve zorg - 21 juli 2016De nieuwe wet van 21 juli 2016 tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg  trad in werking op 8 september 2016. 

 

Meer informatie vindt u via deze link