Begrippenkader Medisch Begeleid StervenDe Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen ontwikkelde een begrippenkader dat helderheid schept in de terminologie die gebruikt wordt voor medische handelingen rond het sterven. Meer informatie vindt u via deze link